Vysoce citlivý rodič

Vysoce citlivý rodič

V samotném úvodu nám autorka knihy Vysoce citlivý rodič nastolí suchý fakt: High sensitivy is an innate trait found in about 20 per cent of the population. Vysoká citlivost je vrozenou vlastností u dvaceti procent populace. Tedy 2 z 10 lidí jsou nejspíš...